Bærekraft

Holdingselskapet Concha y Toro S.A. har siden 2004 inkludert bærekraftspørsmål i sitt arbeide og siden 2012 fokusert på bærekraft som en viktig del av det langsiktige strategiarbeidet.

Concha y Toro har siden 2012 rapportert sitt arbeid for bærekraft i samsvar med Global Reporting Initiative, GRI – se den nyeste rapporten her. Selskapet har vært medlem av FNs Global Compact siden 2014, og siden 2013 vært sertifisert i henhold til retningslinjene for bærekraft utstedt av organisasjonen «Wines of Chile».

Alle ansatte, datterselskap (som VCT Norway og Concha y Toro Norway), samt selskapets leverandører, omfattes av Concha y Toros «Code of Business Conduct and Ethics», som kan leses i sin helhet her. Det finnes ytterligere retningslinjer for leverandører («Code of Conduct for Suppliers») som er inkludert i hver kontrakt og samarbeidsavtale som gjøres. Disse retningslinjene er bl.a. basert på prinsippene i FNs Global Compact og kravene i BSCI (se nedenfor).

VCT Norway og Concha y Toro Norway samarbeider tett med sine produsenter og andre interessenter, og i fokus ligger de tre etablerte delene; sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. Når det gjelder det sosiale ansvaret er arbeidet sterkt knyttet til BSCI (Business Social Compliance Initiative), et initiativ med retningslinjer som samtlige av Vinmonopolets leverandører har forpliktet seg til å følge via avtale siden 2012. BSCI anvendes gjennom hele forsyningskjeden og inneholder forpliktelser i samsvar med blant annet internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og anti-korrupsjonslover, forbud mot barnearbeid, organisasjonsfrihet, ingen diskriminering, etterlevelse av lokale lover for arbeidstid og lønn, samt sikre trygge arbeidsforhold. Mer informasjon om retningslinjene i BSCI finnes her.

Vårt miljøarbeid i Norge strekker seg til vårt samarbeid med produsenter, og er under stadig utvikling og forbedring. Vi samarbeider også tett med våre interessenter, for eksempel kunder som Vinmonopolet, leverandører, så vel som lagerpartnere, for å oppnå et så effektivt og omfattende miljøarbeid som mulig.

Noen eksempler på våre produsenters miljøarbeid kan du se nedenfor.

Concha y Toro S.A.

Holdingselskapet har målt klimagassutslipp siden 2007 i henhold til den internasjonalt anerkjente metoden GHG Protocol. Det legges stor vekt på CO2-måling, samt oppfølging og reduksjon gjennom hele produktets livssyklus. I 2011 startet selskapet et prosjekt om å forene samarbeidet med underleverandører, når det gjelder reduksjon av CO2-utslipp, for å kunne arbeide resultatorientert i hele verdikjeden.

Concha y Toro var den første vinprodusenten til å måle vannforbruk i 2010 i henhold til «The Water Footprint Network». Nåværende vannforbruk er 56 liter per glass, noe som betyr 53% lavere forbruk på miljøet enn gjennomsnittet i bransjen på 120 liter per glass.

Selskapet har gått over til lettvektsflasker (mindre enn 420 gr / 75 cl flaske) på størstedelen av sin portefølje), og har siden 2010 redusert bruken av glass med 38.464 tonn.

Fetzer Vineyards

Fetzer er en pioner i bærekraftarbeid, som de begynte med på midten av 1980-tallet. De er ledende på mange områder som for eksempel avfallshåndtering og grønn energi. Siden 2010 er selskapet sertifisert av Sustainable CCSW (Certified California Sustainable Winegrowing) og har også mottatt den ettertraktede prisen for «State of California’s Waste Reduction Award» hele 15 ganger.

Fetzer Vineyards er nå også sertifisert i henhold til B Corp. De er dermed den største vinprodusenten i verden, og den første i California, som er sertifisert i henhold til B Corps standarder. B Corps standarder blir utviklet av non-profit-organisasjon B Lab og anses å omfatte de strengeste krav til bedrifter med hensyn til sosiale og miljømessige ansvar samt åpenhet. Et selskap som er registrert som B Corp må ta hensyn ikke bare til sine aksjonærer, men til alle som er berørt av virksomheten, herunder ansatte, leverandører, samfunnet og miljøet. Det er nå over 1400 sertifiserte B Corp-selskaper fra rundt 40 land som opererer i ulike bransjer.

Bonterra Organic Vineyards, som hører til vinhuset Fetzer, har drevet økologisk dyrking siden 1984. Les gjerne mer her.

På kontornivå

Vi ønsker at bærekraft skal gjennomsyre hele virksomheten. Det handler da ikke utelukkende om å arbeide for stadige forbedringer i forsyningskjeden på globalt og regionalt nivå, men inkluderer også det lokale kontorarbeidet og rutinene de ansatte har daglig. Kontoret VCT Norway / Concha y Toro Norway jobber miljøbevisst. Et utdrag fra vår lokale bærekraftspolitikk kan du se her:

  • Krav til bærekraftighet ved innkjøp av kontorutstyr som kopimaskiner (Svanemerket), papir (FSC og Ecolabel), datamaskiner og kaffetrakter (økologisk- og etisk sertifisert)
  • Vi måler og har reduseringsmål for antall utskrifter
  • Bruk av sparepærer
  • Kildesortering av matavfall, plast, glass- og metallemballasje, papp og papir – her har vi også fått med andre foretak på huset til å benytte seg av søppelkassene for kildesortering
  • Når det er mulig, benytte video- og telefonkonferanser for å redusere reisevirksomhet og spesielt reise med fly
  • Bruk av miljøbud ved budbilforsendelser