Bærekraft

VCT Norway og Concha y Toro Norway er norske datterselskap av chilenske Viña Concha y Toro SA. Innen bærekraft jobber vi tett med våre vinprodusenter. Vi har fokus på tre utvalgte deler innenfor feltet; sosial-, miljømessig- og økonomisk bærekraft. Arbeidet med samfunnsansvar er sterkt knyttet til Amfori BSCI og Viña Concha y Toro sin egen kodeks. Kodeksen gjelder for hele verdikjeden og har forpliktelser knyttet til internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og anti-korrupsjonslover, forbud mot barnearbeid, organisasjonsfrihet, anti-diskriminering, lokale lover om arbeidstid og lønn, og sikring av trygge arbeidsforhold.

Miljøarbeidet er i hovedsak knyttet til arbeidet med våre produsenter, men også til lokale initiativ i Norge. Vi samarbeider tett med våre interessenter, som Vinmonopolet og logistikkpartnere, for å oppnå det mest effektive og omfattende miljøarbeidet som mulig.

VCT Norway og Concha y Toro Norways Code of Ethics, fra det chilenske morselskapet, Viña Concha y Toro:

BÆREKRAFT PÅ KONTORET

Bærekrafthensyn gjennomsyrer hele virksomheten og det handler ikke bare om å arbeide for kontinuerlig forbedring kun i forsyningskjeden, på globalt og regionalt nivå. Det inkluderer også det lokale daglige kontorarbeidet og ansattes rutiner. For eksempel brukes kun sparepærer og sertifiserte holdbare produkter på kontoret; fra papir og datamaskiner til kaffe og te. Vi minimerer antall papirutskrifter, vi resirkulerer og holder, i den grad det er mulig, video- og telefonkonferanser for å redusere reisevirksomhet, spesielt med fly.

Les mer om våre produsenters bærekraftighetsarbeid nedenfor.

VIÑA CONCHA Y TORO

Allerede i 2004 lanserte Viña Concha y Toro sine retningslinjer med påfølgende standard for underleverandører. I 2012 ble bærekraft inkludert som en sentral del av selskapets langsiktige strategi, og man begynte å rapportere arbeid med bærekraft i henhold til GRI-metodikk (Global Reporting Initiative) – se den siste rapporten her. Selskapets bærekraftstrategi er basert på seks pilarer, hvor hver søyle har både kortsiktige og langsiktige mål som følges opp jevnlig:

Sustainability Strategy

Viña Concha y Toro har siden 2007 målt utslipp av klimagasser i samsvar med den internasjonale, anerkjente metoden; GHG Protocol. Firmaets gjennomsnittlige utslipp frem til første mottakerdestinasjon er omtrent 1,1 kg CO2 per 75 cl flaske (2016). Gjennom en omfattende undersøkelse av produktets livssyklus ble det funnet ut at over 45% av utslippene skyldes emballasjen. For å redusere utslippene på dette området ble det gjennomført en rekke målrettede tiltak, blant annet konvertering til lettvektsflasker (< 420 gr/75 cl flaske). Nære samarbeidsprosjekter ble også igangsatt med emballasjeleverandører og mål for utslippsreduksjoner ble satt. Nesten hele selskapets produktportefølje har nå blitt omgjort til lettvektsflasker, med det resultat at bruken av glass har blitt redusert med 64 913 tonn fra 2010 til 2016.

I 2010 begynte Viña Concha y Toro, i samarbeid med Chile Foundation og Water Footprint Network å måle sitt vannfotavtrykk i henhold til metoden «The Water Footprint Network». Nåværende vannfotavtrykk er 77 liter/glass, som er 36% lavere enn bransjens gjennomsnitt på 120 liter/glass.

I 2013 ble Viña Concha y Toro sertifisert i henhold til Wines of Chile Sustainability Code, og siden 2014 har selskapet vært medlem av FNs Global Compact.

FETZER VINEYARDS

Hos Fetzer Vineyards innførte de en bærekraftig tenkemåte som gjennomsyret hele virksomheten helt tilbake på 1980-tallet, lenge før andre hadde forstått betydningen av begrepet. Fetzer anses i dag som en pioner innen bærekraftig vinproduksjon. Selskapet er ledende innen en rekke områder, for eksempel avfallshåndtering og grønn elektrisitet. Siden 2010 har Fetzer vært sertifisert bærekraftig i henhold til CCSW (California Sustainable Winegrowing Alliance) og vingården har blitt tildelt den ettertraktede utmerkelsen «State of California’s Waste Reduction Award» hele 15 ganger.

Fetzer er den største B Corp-sertifiserte vinprodusenten i verden. B Corp-standarden er utviklet av interesseorganisasjonen B Lab, som anses å ha de høyeste kravene til selskaper innen sosialt og miljømessig ansvar og åpenhet. Et selskap sertifisert under B Corp må ikke bare å ta hensyn til aksjonærer, men til alle som er berørt av selskapets virksomhet på en eller annen måte, for eksempel ansatte, leverandører, samfunn og miljø. Fetzer har det ambisiøse målet om å bli «net positive» innen 2030, noe som betyr at de ikke bare etterstreber å bli klimanøytrale, men faktisk å bidra til et ressursoverskudd.

Ved utgangen av april 2017 ferdigstilte Fetzer Vineyards, som det første amerikanske vinfirma, sitt vannbehandlingssystem under BIDA-systemet. Kort sagt, meitemarker renser avfallet i vannet og rengjør vannet for at det skal kunne gjenbrukes. Takket være meitemarkene forventer de å bruke 85% mindre energi til vannrensing. Du er velkommen til å se Fetzers informative og underholdende kortfilm om prosessen her.

Vennligst les hele bærekraftsrapporten fra Fetzer her.

Bonterra Organic Vineyards, som er en del av Fetzer Vineyards, har dyrket økologiske druer siden 1984. Les mer her.