Meitemark i arbeid hos Fetzer Vineyards

Fetzer Vineyards er den første amerikanske vinprodusenten til å ta i bruk BIDA Wastewater Treatment System – et revolusjonerende system med millarder av meitemark som renser 100% av vingårdens prosessvann.

Mark i arbeid hos Fetzer

Meitemarkene er selve hjertet i det naturlige systemet fra selskapet BioFiltro, og arbeider i lag med mikrober for å fordøye forurensende stoffer i gråvannet. Prosessen bruker 85% mindre energi enn tidligere vannrensing, og regenererer ca. 64 millioner liter vann årlig for gjenbruk i vinmarker og landskap. Det nye systemet er bare en av mange miljøvennlige innovasjoner Fetzer nylig har introdusert for å bevare vitale ressurser og likestille bevaring av planeten med høykvalitets vinproduksjon.

Regenerating our soil - Giving back

Rent vann etter fire timer
Vingårdens gråvann pumpes inn i en aerobisk bioreaktor hvor vannet siver gjennom flere jordlag. Meitemarkene holder til i det første jordlaget, der de fordøyer 99% av de forurensende stoffene i gråvannet – en prosess som tar kun fire timer, sammenlignet med det forrige systemet som brukte flere uker. Når meitemarkene er ferdige, kommer vannet ut rent og klart til gjenbruk. Om ikke dette er imponerende nok, bidrar også markenes avføring med å berike jorden de arbeider i. Den næringsrike jorden kan så benyttes som kompost, som gir næring tilbake til avlingene.

Mark i arbeid - BIDA

Tørkeperiode
California er midt i en historisk tørkeperiode, og det er derfor viktig at organisasjoner som Fetzer Vineyards utvikler omfattende, bærekraftige tiltak for forvaltning av vann. På grunn av vannmangel i delstaten har vinprodusenten satt seg mål om lavere fotavtrykk og forpliktet seg til innovasjon mot nettopositiv vannstatus innen år 2030.

Fra våre marker til våre vinmakere har vi et fantastisk team som sammen utvikler innovative metoder for å lage god vin, samtidig som vi gir tilbake til jorden. Å se etter en naturlig løsning for vannkonservering, er vi et steg nærmere vårt mål om å gi mer tilbake til verden enn vi tar ut. Det ser ut til meitemark og gunstige bakterier er avfallsvannets nye bestevenn, og det høres ut som en god match! – Josh Prigge, Fetzer Vineyards’ Director of Regenerative Development.

Markene i arbeid
For å feire implementeringen av BIDA-systemet har Fetzer Vineyards laget en video som viser hvordan markene arbeider.

Video – Slik fungerer BIDA-systemet